Artykuły

Artykuły ok. 22.000 znaków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: international.sport.congress@awf.gda.pl

Do 15.04.2019 r. należy przesłać kompletny tekst referatu wraz z uwzględnieniem wymogów redakcyjnych w postaci plików WORD (*.doc lub *docx).

 

W artykule należy podać:

  • imię i nazwisko autora/ autorów z tytułem zawodowym, adresem e-mail oraz afiliacją,
  • tytuł wystąpienia/ artykułu
  • streszczenie w języku polskim i angielskim.

 

W artykule powinny być zawarte:

cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe. Wymagane jest także umieszczenie streszczenia (do 500 znaków), oraz słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

Artykuł może być napisany w języku polskim lub angielskim.

W ramach kongresu istnieje możliwość publikacji referatów w następujących czasopismach:

  • Monografia „Rynek sportu w XXI wieku. Teoria i Praktyka” w kilku tomach w zależności od liczby autorów, Wyd. AWFiS Gdańsk – max. 3 współautorów,
    arkusz wydawniczy (co najmniej 40 000 znaków) rozdział w monografii (20 pkt)
  • Baltic Journal of Health and Physical Activity  – artykuły (11 pkt) wyłącznie w j. angielskim i po za rejestrowaniu na stronie internetowej www.balticsportscience.com

Teksty referatów w języku polskim lub angielskim – do weryfikacji wstępnej – prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: international.sport.congress@awf.gda.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

UWAGA: Prosimy o uwzględnienie, iż jedynie artykuły spełniające wymogi edycyjne ww. wydawnictw zostaną skierowane do recenzji.