WŁADZE II MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU – RYNEK SPORTU W XXI WIEKU

 

Prezydent Kongresu – Rektor AWFiS dr hab. Waldemar Moska, Prof. AWFiS

Przewodnicząca Kongresu – Kierownik Zakładu Zarządzania w Sporcie dr Joanna Jedel

Przewodniczący Komitetu Naukowego – dr hab. Tomasz Tomiak, Prof. AWFiS

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Józef Zawadzki, Prof. AWFiS

Dyrektor biura kongresu ds. Operacyjnych – dr Grzegorz Chruściński

Dyrektor biura kongresu ds. PR – mgr Marcin Wojciechowski

Dyrektor biura kongresu ds. Komunikacji i Marketingu – mgr Marcin Burchard

Dyrektor biura kongresu ds. Logistyki – mgr Łukasz Karski

Dyrektor biura kongresu ds. obsługi prawnej – mgr Artur Fal

Dyrektor biura kongresu ds. mediów – mgr Grażyna Wiatr

Dyrektor biura kongresu ds. współpracy z zagranicą – mgr Andrzej Kempa (Wiedeń)

 


 

KOMITET NAUKOWY

 

Dr hab. Waldemar Moska, Prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr hab. Wojciech Ratkowski, Prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr hab. Wojciech Przybylski, Prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr hab. Piotr Godlewski, Prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr hab. Mariusz Lipowski, Prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr hab. Paweł Antonowicz Prof. nadzw. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Dr hab. Jerzy Paszkowski, Prof. nadzw. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

Dr hab. Monika Bąk, Prof. nadzw. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Dr hab. Andrzej Pawłucki, Prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dr hab. Andrzej Bień, Prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Leszek Starosta, Prof. nadzw. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dr hab. Zygmunt Waśkowski, Prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Prof. Jose Pedro Sarmento, FADE, Universidade do Porto

Dr Daniel F. Sa, IPAM Marketing School for Business

Dr Cem Tinaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Istambul

Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic

Dr Jan Šíma, Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic

Diego Valdes, Director at the Sports Business Institute in Barcelona, Spain

Jos Verschueren, Programme Director Sports Management VUB & Co-Founder International Football Business Institute, Belgium

Dr Jan Herget, University of Economics, Prague

Dr Joanna Jedel, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr Grzegorz Chruściński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr Jarosław Kończak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii