Poprzez podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym:

– wyrażasz zgodę *, **, ***

* na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów związanych z organizacją konferencji naukowej pn.”Międzynarodowy Rynek Sportu – wyzwania w XXI wieku”, w tym w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych z tym związanych,  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 922 ). Administratorem danych jest *Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego”, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, NIP: 5840962525.

W przypadku podania danych osobowych, osobie która je podała przysługuje prawo dostępu do tych danych w każdym czasie oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich przez Administratora w każdym czasie.

** na ich przetwarzanie przez podmioty trzecie, którym Administrator je powierzył dla celów związanych z organizacją konferencji naukowej pn.”Międzynarodowy Rynek Sportu – wyzwania w XXI wieku”,  w tym w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych z tym związanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 922 ).

*** stosownie do treści  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.  1219), na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w  szczególności poczty elektronicznej, informacji handlowych przez  *Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego*, ul. Kazimierza  Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, NIP: 5840962525 związanych z prowadzoną przez nią działalnością.